Uutiset

TaValaisille alennuksia etätyötä helpottavista kalusteista

Ta-Va ry. on neuvotellut tavalaisille henkilökunta-alennuksia etätyötä helpottavista kalusteista. Tarjoukset on pyydetty yrityksiltä, jotka ovat Taysin sopimuskumppaneita.

Voit tutustua tarjouksiin Pshp:n Intran sivustolla Henkilostoasiat/Henkilostopalvelut_ja_etuudet/Vapaaajan_toiminta